Kašpárek logo

Bc. Petra Hánlová


Koordinátorka Rodinného centra a Dětské skupiny Rolnička

Email: petra.hanlova@kasparek-melnik.cz

Tel.: +420 607 896 199

" Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v Praze, obor sociální práce a sociální pedagogika. Do Kašpárku jsem se dostala v průběhu mého studia na Vyšší odborné škole, kdy jsem v něm vykonávala svou praxi. Naše spolupráce pokračovala a začala jsem působit jako kontaktní pracovník a později jsem se stala pečovatelkou v naší Dětské skupině Rolnička. Nyní koordinuji chod celého centra včetně dětské skupiny a zajišťuji, aby vše fungovalo tak, jak má. "