Kašpárek logo

Dokumenty

Vzhledem k dotačnímu příspěvku od Evropské unie je potřeba bohužel plnit i administrativní povinnosti.

Zde najdete ke stažení všechny dokumenty, které budou potřeba vyplnit a odeslat do 10.7.2022 na rc.kasparek@email.cz. Bude se jednat o:

  • Smlouva o poskytování služeb péče- pokud jste přihlášeni na více táborů, či máte více dětí, stačí nám pouze jedna smlouva (na jedné smlouvě lze uvést obě děti), datum uveďte první den vašeho prvního tábora.- Smlouva o poskytování služeb péče o děti (1) 
     
  • Přihláška na Příměstský tábor- přihlášku vyplňte za každé dítě a za každý turnus zvlášť- Přihláška_ESF 

  • Monitorovací list- monitorovací list vyplňuje jeden z rodičů jeden monitorovací list na celé prázdniny, i v případě dvou dětí-  Monitorovací list podpořené osoby (verze 6) 

  • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce- musí být doloženo potvrzení OBOU RODIČŮ - V případě střídavé péče stačí doložit pouze od jednoho rodiče, platí pak na všechny turnusy, zde vyplníte pouze ten formulář, který se vás týká potvrzení o postavení podpořené osoby na , OSVČ 

  • Potvrzení o bezinfekčnosti- odevzdat první den tábora, pro každé dítě zvlášť- doklad o bezinfekcnosti (1) 

  • Souhlas s poskytnutím osobních údajů-  souhlas osobni udaje