Kašpárek logo

Dokumenty

Informace o ceně:

Dotovaná cena je pro všechny školní děti, co mají za sebou první třídu a pro ty rodiče, co nám budou schopni dodat vyplněný formulář o vazbě na trh práce (potvrzení o zaměstnání, OSVČ apod.)

Nedotovaná cena, ta vyšší, je tedy pro děti, co do první třídy teprve nastoupí. 


Zde najdete ke stažení všechny dokumenty, které budou potřeba vyplnit a odevzdat PRVNÍ DEN TÁBORA. Bude se jednat o:

  • Smlouva o poskytování služeb péče- pokud jste přihlášeni na více táborů, či máte více dětí, stačí nám pouze jedna smlouva (na jedné smlouvě lze uvést obě děti), datum uveďte první den vašeho prvního tábora.-  Smlouva o poskytování služeb péče o děti
     
  • Přihláška na Příměstský tábor- přihlášku vyplňte za každé dítě a za každý turnus zvlášť- Přihláška_ESF 

  • Monitorovací list- monitorovací list vyplňuje jeden z rodičů jeden monitorovací list na celé prázdniny, i v případě dvou dětí-  Monitorovací list podpořené osoby (verze 6) 

  • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce- musí být doloženo potvrzení obou rodičů - V případě střídavé péče stačí doložit pouze od jednoho rodiče, platí pak na všechny turnusy, zde vyplníte pouze ten formulář, který se vás týká potvrzení o postavení podpořené osoby na , OSVČ 

  • Potvrzení o bezinfekčnosti- pro každé dítě zvlášť-  doklad o bezinfekcnosti 

  • Souhlas s poskytnutím osobních údajů-  souhlas osobni udaje 

 

Pokud přihlašujete předškolní dítě, stačí nám vyplnit pouze přihlášku, potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas s poskytnutím osobních údajů.