Kašpárek logo
 
__
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Naše Rodinné centrum Kašpárek Mělník se zapojilo do realizace projektu „Příměstské tábory s Kašpárkem“. Projekt je zaměřen na prorodinné opatření, jímž je realizace příměstského tábora, které je určeno pracujícím rodičům dětí a jenž podporuje rodiny v oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti. Toto opatření přispívá k slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatněnosti na trhu práce. Cílem opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování tak, aby mohli být rodiče v zaměstnání.
 
Díky projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015949 Příměstské tábory s RC Kašpárek jsme mohli rodičům za příznivou cenu nabídnout 6 turnusů příměstských táborů.