Kašpárek logo

Režim dne

6:45 - 8:00 příchod dětí s dopolední nebo celodenní docházkou, volná hra
8:15 - 9:00 skupinová činnost s pečovatelkou, řízená činnost (cvičení, zpívání, poslech četby a pohádek, básničky atd. )
9:00 - 9:30 hygiena, svačina
9:30 - 10:00 výtvarné a tvořivé činnosti (řízená činnost)
10:00 - 11:15 pobyt venku (zahrada RC Kašpárek, dětské hřiště v okolí, procházky po okolí)
11:30 - 12:00 oběd, odchod dětí po obědě, příprava na odpočinek
12:00 - 14:00 odpočinek na matraci, poslech pohádek
14:00 - 14:15 vstávání, oblékání a hygiena
14:15 - 14:30 svačina
15:00 - 16:15 volná hra, tvořivé činnosti, odchod dětí domů

Časový harmonogram v rámci dne je orientační. Pečovatelky se snaží program přizpůsobit dětem a aktuální situaci. Děti jsou maximálně zapojované do hry.

Při předávání dětí jsou rodiče informováni o průběhu dne, o chování dětí a zvládání připraveného programu.