Kašpárek logo

Vzdělávání

V roce 2022 proběhly následující přednášky a semináře:

Datum: 29.3.2022 

Čas: 16:30 (délka přednášky 1,5-2 hodiny)

Přednáška: Výchova v měnící se době

Přednášející: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká

Povinnosti dětí včera a dnes – co je rozumné. Jak je to s volným časem: Kolik kroužků je akorát? Jak si dnes děti hrají? Co dělat, když visí celý den na sociálních sítích? Když se nechtějí odtrhnout od tabletu či telefonu?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 22.3.2022 

Čas: 16:00-19:00

Seminář: První pomoc KIDS

Přednášející: Ing. Josef Horešovský

Zabývá se akutními stavy u dětí, zdravotními příhodami (popáleniny, poranění hlavy, křečové stavy u dětí,…), cizí těleso v dýchacích cestách a jeho odstranění, nácvik resuscitačních technik (umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže na výukovém kojeneckém i dospělém modelu)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 19.4.2022

Čas: 16:30 (délka přednášky 1,5-2 hodiny)

Přednáška: Výchova k psychické odolnosti

Přednášející: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká

Psychicky odolným dětem se žije lépe. A lépe se žije i jejich rodičům. Jenže: jak to dělat, abychom děti do života posilovali? Co pomáhá, a co naopak dítěti ubližuje? Hranice mezi posílením a traumatem může být tenká.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 24.5.2022

Čas: 16:30-18:30

Přednáška: Jak na učení bez mučení

Přednášející: Bc. Šárka Srbková

Učíte se s dítětem dlouhé hodiny každý den, ale jeho výsledky tomu neodpovídají? Musí se dítě do učení nutit a potýká se s nechutí, nepozorností, vzdorem?

Jak a proč vznikají problémy s učením a jak je zvládat. V rámci přednášky bude prostor také na diskuzi a zodpovězení otázek.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 6.9.2022

Čas: 16:30 (délka cca 3 hodiny)

Přednáška: Jak žít a pracovat s dětmi

Přednášející: Bc. Šárka Srbková

Výchova je důležitá stránka pro další vývoj člověka v budoucím životě. Na kurzu se rodiče dozví, jak na správný přístup, aby dítě vyrostlo ve zdravě sebejistého a samostatně fungujícího člověka.  Jak pracovat s dětskou ochotou. Jak zvládat různá rozčilení či nehody dítěte a pracovat s jejich emocemi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ceny jednotlivých přednášek budou upřesněny.