Kašpárek logo

Hudební škola YAMAHA

Robátka

Popis: Děti během jednoho roku hudebně objevují svět, který je obklopuje, a učí se mu porozumět. Postupně prožívají příběhy a témata, blízká jejich věku, jako např. „koupání“, „usínání“, „jídlo a pití“, „první zoubky“, „moje řeč“, „narozeniny“… . Vlastní učení probíhá přirozeně a přiměřeně věku dětí, ve spojení s hudbou, hrou na jednoduché hudební nástroje. Jádrem procesu je princip „volného objevování“, které umožňuje dětem za doprovodu hudby objevovat nabízené předměty. Barevné leporelo s písněmi, básněmi a odbornými komentáři, stejně jako CD s nazpívanými písněmi, slouží rodičům k domácímu opakování hudebních zážitků.

Den: Pondělí

Čas: 9:00-9:45

Rezervace: Více na www.hudbaproradost.cz nebo na emailu: yamaha@hudbaproradost.cz

Počet dětí: 8 - 12 v doprovodu rodičů

Určeno pro: Děti ve věku od 4 do 18 měsíců

Cena: 2300,-/pololetí

První krůčky k hudbě I.

Popis: V tomto věku dochází u dětí k velkým pokrokům v jejich vývoji. Děti se učí lépe ovládat svoje tělo, získávají dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky a roste jejich sebevědomí. Děti prožívají témata blízká jejich věku, jako například „cestování“, „město a ulice“, „příroda“, „zvířata“, „jídlo a pití“, „moje tělo“… Ke každému tématu je připravena píseň, báseň a pohybová hra. Zpěvem písní, využitím rytmických cvičení, hudebně-pohybových her, příběhů, motorických cvičení a dalšími aktivitami dochází hravou formou k přirozenému zapojení hudby do dětského světa. Učební materiály představují barevná leporela s písněmi a básněmi a CD s nazpívanými písněmi.

Den: Pondělí

Čas: 10:00-10:45

Rezervace: Více na www.hudbaproradost.cz nebo na emailu: yamaha@hudbaproradost.cz

Počet dětí: 8 - 12 v doprovodu rodičů

Určeno pro: Děti ve věku od 1,5 do 2,5 roku

Cena: 2300,-/pololetí

První krůčky k hudbě II.

Popis: V tomto věku dochází u dětí k velkým pokrokům v jejich vývoji. Děti se učí lépe ovládat svoje tělo, získávají dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky a roste jejich sebevědomí. Děti prožívají témata blízká jejich věku, jako například „cestování“, „město a ulice“, „příroda“, „zvířata“, „jídlo a pití“, „moje tělo“… Ke každému tématu je připravena píseň, báseň a pohybová hra. Zpěvem písní, využitím rytmických cvičení, hudebně-pohybových her, příběhů, motorických cvičení a dalšími aktivitami dochází hravou formou k přirozenému zapojení hudby do dětského světa. Učební materiály představují barevná leporela s písněmi a básněmi a CD s nazpívanými písněmi.

Den: Pondělí

Čas: 11:00-11:45

Rezervace: Více na www.hudbaproradost.cz nebo na emailu: yamaha@hudbaproradost.cz

Počet dětí: 8 - 12 v doprovodu rodičů

Určeno pro: Děti ve věku od 2,5 do 3,5 roku

Cena: 2300,-/pololetí