Kašpárek logo

Hudební škola YAMAHA

Hudba pro radost:
Hlavní heslo: "Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty."
V roce 2022 slaví Hudební škola YAMAHA 28 let v ČR a SR. 
Dnes provozuje Hudba pro radost s hudebními programy YAMAHA 14 poboček v Ústeckém a Středočeském kraji a Praze a to v městech Kadaň, Klášterec nad Ohří, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Praha 6, 8, 15, Hloubětín, Roudnice nad Labem a Roztoky.
-  Do našich kurzů je možné hlásit se celoročně, nemusíte čekat na další pololetí.
- Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní prožívání hudby tvoří nedílnou součást dětského vývoje. Už batolata a děti předškolního věku mají radost ze společného prožívání hudby. Prostřednictvím věkově přiměřených hudebních aktivit získávají naši nejmenší své první hudební zkušenosti. Kromě toho se díky hudebním aktivitám zcela přirozeně rozvíjí i jejich řečové předpoklady, rozumové schopnosti a kolektivní prožívání hudby formuje sociální vztahy.
- Hudba pro radost vede kurzy pro děti od 4 měsíců do 8 let, ale také má kurzy pro mládež a dospělé. Nenašli jste požadovaný kurz na vaší pobočce, kontaktujte nás.
- Kurzy pro pobočku Mělník:
 

Robátka - od 4 - 18 měsíců

Děti během jednoho roku hudebně objevují svět, který je obklopuje, a učí se mu porozumět. Postupně prožívají příběhy a témata, blízká jejich věku, jako např. „koupání“, „usínání“, „jídlo a pití“, „první zoubky“, „moje řeč“, „narozeniny“…

Vlastní učení probíhá přirozeně a přiměřeně věku dětí, ve spojení s hudbou, hrou na jednoduché hudební nástroje.

Jádrem procesu je princip „volného objevování“, které umožňuje dětem za doprovodu hudby objevovat nabízené předměty.

Barevné leporelo s písněmi, básněmi a odbornými komentáři, stejně jako Mp3 s nazpívanými písněmi, slouží rodičům k domácímu opakování hudebních zážitků.

Den: pondělí

Čas: 9:00 - 9:45

Rezervace: https://skolayamaha.webooker.eu/

aktuální informace na https://www.hudbaproradost.cz/programy,

případné dotazy prostřednictvím emailu: yamaha@hudbaproradost.cz, tel.: 602 863 506

 

První krůčky k hudbě I -  od 1,5 - 2,5 roku

V tomto věku dochází u dětí k velkým pokrokům v jejich vývoji. Děti se učí lépe ovládat svoje tělo, získávají dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky a roste jejich sebevědomí.

Děti prožívají témata blízká jejich věku, jako například „cestování“, „město a ulice“, „příroda“, „zvířata“, „jídlo a pití“, „moje tělo“… Ke každému tématu je připravena píseň, báseň a pohybová hra.

Zpěvem písní, využitím rytmických cvičení, hudebně-pohybových her, příběhů, motorických cvičení a dalšími aktivitami dochází hravou formou k přirozenému zapojení hudby do dětského světa.

Na každém kurzu je k zakoupení barevné leporelo s písněmi, básněmi a odbornými komentáři, stejně jako Mp3 s nazpívanými písněmi, slouží rodičům k domácímu opakování hudebních zážitků.


- Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, navíc dosahují prokazatelně lepších výsledků v pozdějším procesu učení.

Den: Pondělí

Čas: 10:00 - 10:45

Rezervace: https://skolayamaha.webooker.eu/

aktuální informace na https://www.hudbaproradost.cz/programy,

případné dotazy prostřednictvím emailu: yamaha@hudbaproradost.cz, tel.: 602 863 506

 

První krůčky k hudbě II.

-  od 2,5-3,5 roku 

V tomto věku dochází u dětí k velkým pokrokům v jejich vývoji. Děti se učí lépe ovládat svoje tělo, získávají dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky a roste jejich sebevědomí.

Děti prožívají témata blízká jejich věku, jako například „cestování“, „město a ulice“, „příroda“, „zvířata“, „jídlo a pití“, „moje tělo“… Ke každému tématu je připravena píseň, báseň a pohybová hra.

Zpěvem písní, využitím rytmických cvičení, hudebně-pohybových her, příběhů, motorických cvičení a dalšími aktivitami dochází hravou formou k přirozenému zapojení hudby do dětského světa.

Na každém kurzu je k zakoupení barevné leporelo s písněmi, básněmi a odbornými komentáři, stejně jako Mp3 s nazpívanými písněmi, slouží rodičům k domácímu opakování hudebních zážitků.

Den: Pondělí

Čas: 11:00 - 11:45

Rezervace: https://skolayamaha.webooker.eu/

aktuální informace na https://www.hudbaproradost.cz/programy,

případné dotazy prostřednictvím emailu: yamaha@hudbaproradost.cz, tel.: 602 863 506