Kašpárek logo

Desatero Kašpárku

Rodinné centrum Kašpárek chce společně s Vámi vytvořit jedinečné a bezpečné prostředí, kde budeme moci všichni v klidu strávit svůj volný čas.

Doufáme, že Desatero Kašpárku přijmete jako základní pravidla, která nás neomezují, ale nastavují, jak společně Rodinné centrum Kašpárek užívat.

 • 1. OTEVŘENOST

  Rodinné centrum Kašpárek Mělník je otevřen pro veřejnost každý všední den, přístup mají všichni občané bez omezení.

 • 2. ZODPOVĚDNOST

  Pokud není zajištěné hlídání, zodpovídá každý dospělý návštěvník za své děti.

 • 3. ZDRAVÍ

  Do RC nevoďte nemocné nebo infekční děti.
  Každý úraz vzniklý během návštěvy RC nahlaste zodpovědné osobě.

 • 4. PŘED VSTUPEM DO CENTRA

  Zvoňte na zvonek Kašpárek. Přezujte se, nebo si vezměte návleky a odložte si v šatně. Kočárky zanechte dole ve vstupní chodbě.

 • 5. PO PŘÍCHODU DO CENTRA

  Po příchodu do RC se zapište do knihy návštěv a uhraďte vstupní příspěvek 50,- za rodinu, nebo stanovený poplatek za akci, které se chcete zúčastnit.
  Svým podpisem zároveň vyslovíte souhlas s pořizováním fotografií, popřípadě audio nebo video záznamu pro potřeby RC.

 • 6. POŘÁDEK

  Veškeré zapůjčené vybavení a hračky vracejte na své místo.

 • 7. OBČERSTVENÍ

  K občerstvení využívejte zásadně stolečky v jídelně, jídlo a nápoje nenoste do herny.
  V kašpárčí kuchyňce si můžete za menší poplatek uvařit kávu, čaj, zakoupit drobné občerstvení či ohřát jídlo.

 • 8. BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

  Pokud najdete rozbité hračky a vybavení, nebo nebezpečné drobné předměty, předejte je zodpovědné osobě.
  V celém prostoru RC je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

 • 9. TOLERANCE

  Buďte tolerantní vůči ostatním návštěvníkům centra, nerušte probíhající programy.

 • 10. VAŠE NÁPADY

  Rodinné centrum Kašpárek je otevřené Vašim námětům, nápadům a připomínkám.

Děkujeme a budeme se těšit na Vaší návštěvu!