O nás

Posláním našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora zdravého života ve zdravém prostředí.

Rodičům na mateřské nebo rodičovské dovolené nabízíme zázemí, kde se mohou  setkávat, předávat si zkušenosti, navazovat nová přátelství, učit se od sebe navzájem i od odborníků (spolupracujeme s psychology, pediatry, fyzioterapeutkou, dulou, porodními asistentkami, sociálními pracovníky…), celé rodiny se mohou nejen zúčastnit, ale i aktivně pomoci s organizací jednorázových akcí (masopust, Hurá prázniny!, den Země, oslava Vánoc, apod.). Návštěvníci centra, nejsou pouhými „konzumenty“ připraveného programu, ale jsou jeho aktivními spolutvůrci. Rodinné centrum tak zajišťuje prevenci sociálního vyloučení  rodičů s malými dětmi, dbá o zvyšování rodičovských kompetencí a zkvalitňování vztahů v rodině vůbec a  napomáhá zdravému a všestrannému rozvoji dětské osobnosti.

Rodinné centrum Kašpárek Mělník je otevřeno pro veřejnost každý všední den, přístup mají všichni občané bez omezení, nejčastějšími návštěvníky jsou samozřejmě rodiče s dětmi do šesti let věku a těhotné maminky, přicházejí však i prarodiče s dětmi nebo jednotlivci se zájmem o odborný program.

Dopolední herny jsou zcela otevřené, není nutno se přihlašovat, vstupné je velmi nízké (s možností různých slev), aby byla zachována nízkoprahovost. Během těchto dopoledních heren je připraven pro děti krátký program zaměřený na rozvoj pohybových, výtvarných, hudebních a sociálních dovedností, což rodiče zvláště ocení při návratu do zaměstnání, neboť se děti lehce adaptují na prostředí mateřské školy. Herny jsou také vítanou příležitostí pro rodiče vyměnit si zkušenosti, poradit se se zkušenými laiky, nebo se nechat nasměrovat na odborníky při řešení výchovných, psychologických či zdravotních problémů.

Odpolední program sestává z volnočasových aktivit a kroužků pro děti, seminářů a cvičení pro dospělé.  Na tyto programy, vedené většinou externími lektory, je třeba se předem přihlásit.  To platí i pro jazykové kurzy s hlídáním dětí.

Jednorázové odborné přednášky z oboru zdravovědného, pedagogického nebo psychologického jsou také zcela otevřené a velmi levné nebo s dobrovolným vstupným. Navíc zajišťujeme hlídací koutek v přilehlé místnosti, aby se kurzů mohli zúčastnit oba rodiče.

Víkendy jsou příležitostí buď k mimořádným akcím pro celé rodiny nebo k různým seminářům a vzdělávacím programům pro rodiče.