Jak to u nás chodí

Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. je nezisková organizace.

Sdružuje občany, především rodiče malých dětí, kteří chtějí pracovat na zlepšování podmínek pro rodiny na Mělníku, ať už organizací různých aktivit pro rodiny s malými dětmi pod střechou i v plenéru (herny, kroužky, cvičení, společné výlety, akce spojené s lidovými tradicemi, divadelní představení etc.), tak jednáním s místním zastupitelstvem ohledně problémů, které rodiče pálí (např. sjízdnost chodníků, dětská hřiště, ekologické chování, zajištění hlídání dětí etc.).

Občanské sdružení RC Kašpárek Mělník má přes 20 členů a mnoho dobrovolných spolupracovníků. Práci všech těchto ochotných lidí koordinuje Rada sdružení, kterou tvoří  3 maminky zaměstnané na částečný úvazek. Zajišťují rovněž finanční prostředky na provoz a vybavení centra, na honorář pro přednášející, lektory i zaměstnance. V roce 2011 se podařilo pro Kašpárek získat finanční podporu města Mělník (příspěvek na nájem, energie, na představení divadélka Krasohled a lektorné), příspěvek z Humanitárního fondu Středočeského kraje (na financování části zvelebení prostor RC Kašpárek, vedení  heren a další provoz RC), příspěvek z nadačního fondu ČEZ na projekt „Otevření miniškolky na Mělníku“  a z Nadace VIA na projekt „Otevření zahrady veřejnosti“ (úprava zahrady mělnického proboštství, zřízení hracího koutku etc.), z Ministerstva práce a sociálních věcí byli podpořeny dva projektu a to “ Čas pro rodinu“ (provoz RC) a projekt „Zodpovědný partner, kompetentní rodič“ (systém přednášek a vzdělávání).

Rodiče (a samozřejmě i jiní občané) se mohou zapojit do organizace jednorázových akcí, mohou přiložit ruku k dílu při úpravě zahrady i vylepšování interiéru, mohou pomoci organizovat program pro ostatní (ať už na herně, nebo třeba při „draní peří“) nebo pomoci při nákupech, propagaci akcí etc. Ti, kdo takto v rodinném centru pomáhají, získávají „dobrovolnický kupon“, což je nejen výraz ocenění jejich práce, ale také poukaz na slevu na kašpárčí akce (na herny, na jednorázové akce a na některé vzdělávací pořady).

Ten, komu se kašpárčí aktivity líbí a chtěl by se stát přímo členem kašpárčího týmu, kdo má chuť spolurozhodovat o tom, které akce do budoucna organizovat (jaké přednášky, jaké hry a akce pro rodiny…), kdo má chuť spoluurčovat směr, kterým se Kašpárek vydá, ten se může stát členem občanského sdružení. Protože starosti se sdílením zmenšují, ale radost se násobí, nabízí členství ve sdružení nejen zodpovědnost za rozhodování, povinnost se zúčastnit valné hromady, ale také mnoho radosti ze společně vykonané práce, která má nepřehlédnutelné výsledky, možnost pobývat v přátelské a tvůrčí atmosféře, kde se mnohému naučíme, a možnost měnit své blízké okolí tak, aby bylo přátelské pro naše děti. Členové sdružení platí roční členské příspěvky. O přijetí za člena rozhoduje rada sdružení. Více o organizaci občanského sdružení viz Stanovy. Více informací o tom, jak se zapojit do organizace rodinného centra, Vám ráda podá provozní Kašpárku Helena Gajdošíková, nebo předsedkyně Zuzana Nová (tel.777 556 015), případně piště na: rc.kasparek@email.cz.


Kde nás najdete?

Rodinné centrum Kašpárek sídlí v centru Mělníka v ulici Na Vyhlídce 18, na faře. Vstup je naproti kostnici, která je součástí gotického kostela sv. Petra a Pavla.  Vstupní dveře z ulice Na Vyhlídce jsou zavřené, je třeba zvonit na zvonek Kašpárek, otevřeme Vám bzučákem. Ve vstupní chodbě můžete odložit kočárek.  Najdete nás v prvním poschodí.


Kdo může přijít?

Do rodinného centra Kašpárek může přijít opravdu každý,  nejčastějšími návštěvníky jsou samozřejmě maminky s dětmi, ale objevují se i tatínci nebo prarodiče. Jedinou podmínkou je ohleduplnost k ostatním.


Jaký máme program?

Na herny ( viz aktuální program) se není potřeba nikde hlásit, stačí přijít, místa je v Kašpárku dost. V deset hodin začíná program, který vede každá služba po svém, můžete se těšit na pár písniček a malé rozhýbání s dětmi. Pokud budou děti něco tvořit pomocí barviček apod., zapůjčíme jim pracovní oblečení. Poplatek za hernu je 40,- Kč za rodinu, pro dobrovolníky RC sleva, lze také zakoupit průkazku na 10 vstupů za 300,- Kč. Při vstupu je potřeba se zapsat do knihy hostů. (Stvrzujete tak, že Vaše dítě není nemocné. Kniha hostů slouží také pro statistiku.) Jste-li v Kašpárku poprvé, ptejte se na službu, ta Vás Kašpárkem provede a se vším potřebným Vás obeznámí.

Na  zájmové kroužky a kurzy pro děti i pro dospělé je třeba se hlásit, viz stránka Kroužky pro děti a rubrika Připravujeme pro dospělé.


Jak to u nás vypadá?

Prostor Kašpárku je členěný tak, že jedna místnost slouží jen jako herna, je zcela bezpečná i pro malé děti, vybavená velkým množstvím hraček (od skluzavky přes dětskou kuchyňku a velký skládací domeček po autíčka, vláčkodráhu, různé stavebnice, knížky). Druhá místnost složí jako společenská místnost. Děti tu mají stůl přiměřené výšky na svačení i tvoření. Návštěvníkům je k dispozici knihovna. Zvlášť je pak kuchyň s pracovním koutema kašpárkovskou minikanceláří. Nabízíme občerstvení, kávu, čaj, sušenky, přesnídávky, vše za rozumné ceny. Budete-li si chtít ohřát s sebou přinesené jídlo, máme dost nádobí i mikrovlnnou troubu.V koupelně najdete přebalovací pult a náhradní plínky.