Historie

1999 – otevření centra na Slovanech
Autorkou vzniku tohoto zařízení na Mělníku byla Mgr. Drahomíra Pavlíková, spolu s ní pomáhalo centrum v počátcích budovat asi 10 matek s dětmi. Začalo fungovat 6. září 1999 pod záštitou odboru sociální péče a zdravotnictví mělnického městského úřadu v budově mateřské školy na Slovanech pod názvem Mateřský klub Kašpárek. Otevřeno bylo 2x týdně, dále se konaly akce jako mikulášská besídka nebo karneval.

2000 – činnost se rozšiřuje, založeno občanské sdružení
V roce 2000 už začal být v herně pravidelný program – hudební, výtvarný, pohádka – otevřeno bylo 3x týdně. Snahou organizátorek bylo, aby existence Kašpárku vešla co nejvíce do povědomí veřejnosti, proto začaly kromě karnevalů, besídek a výletů pořádat i akce venku, při kterých svou činnost prezentovaly – Kašpárek na náměstí, Tříkolkový den, Návštěva domova s pečovatelskou službou. 10. dubna 2000 bylo založeno občanské sdružení Mateřský klub Kašpárek, zakládající členové – Mgr. Drahomíra Pavlíková, Mgr. Hana Šmídová, Lenka Jandová, Renata Svobodová.

2001 – 2002 – další rozšiřování činnosti, výpověď z dosavadních prostor
Zvyšuje se návštěvnost, otevřeno je stále 3x týdně (dopoledne) a otevírá se nový Kurz přípravy k porodu. Pořádají se besídky, karnevaly či besedy s odborníky. Při akci Malování na chodníku se vybralo přes 2 000 Kč pro Nadaci rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem. V červnu musel klub opustit své zázemí v mateřské školce, která potřebovala otevřít novou třídu.

Červen 2002 – březen 2003 – „bez střechy nad hlavou“
Vybavení klubu se přestěhovalo do skladových prostor, členové aktivně hledají nové sídlo. Několik přislíbených prostor však bylo využito pro lidi postižené povodněmi, činnost klubu se omezila na konání mimořádných nepravidelných akcí (Drakiáda, Mikulášská besídka, Vánoční besídka, Týden na horách).

2003 – nové sídlo, velké rozšíření činnosti i členské základny, změna názvu
Po předchozí adaptaci byla 13. března 2003 v 9:30 za účasti starosty města slavnostně otevřena nová herna v budově mělnického probošství. Od dubna bylo otevřeno již 5 dnů v týdnu dopoledne a 2x odpoledne (herna bez programu, Zpívání s Kašpárkem, Pastelka, Kurz přípravy k porodu, Klub neviňátek).
Patronkou Kašpárku se stala paní Klára Doležalová, rozšiřuje se členská základna i počet návštěvníků, konají se již tradiční mimořádné akce.
Od nového školního roku bylo otevřeno každý den dopoledne, 3x odpoledne – v herně je stálý a pravidelný program pro děti, konají se kurzy, přicházejí i různí odborníci na besedy – zatím formou mimořádných akcí. Bylo sníženo vstupné, zavedeno vstupné rodinné, slevy pro sourozence a členy centra.
9. října 2003 rozhodla valná hromada o změně názvu na Rodinné centrum Kašpárek. Název má vyjadřovat, že nejde jen o matky s dětmi, ale o rodinu jako celek.

2004 – další rozšiřování činnosti, odborní lektoři
Rodinné centrum má stále kvalitnější program a více zájmových kroužků, besedy s odborníky jsou začleněny do pravidelného programu, uzavírají se dohody o provedení práce s lektory. Mimořádné akce jsou téměř každý měsíc.
2. října 2004 se RC Kašpárek stalo členem Sítě mateřských center v ČR – získáváme tak odborné poznatky i zkušenosti s vedením podobných center. Navazujeme spolupráci s dalšími organizacemi ve městě.

2005, 2006 – zlepšení finanční situace díky úspěšné žádosti o dotaci na MPSV
Činnost pokračuje dále ve stejném duchu, přibývá nepravidelných akcí, které se stávají pravidelnými (1x ročně).
Díky úspěšné žádosti o dotaci na MPSV bylo možno vybavit centrum kvalitními pomůckami pro programy (rytmické nástroje, maňáskové divadlo, výtvarné pomůcky…), vyřadit dávno vysloužilý nábytek, co jsme v r. 1999 dostali z MŠ a nechat vyrobit na míru nový.
Venkovní akce a akce s větší návštěvností se nám pořádají lépe díky vlastní ozvučovací soupravě s bezdrátovými mikrofony, nejvíce ji využívá soubor Kašpárkova kufru plného pohádek (jehož scéna se akcí od akce stále více blíží k profesionální).
V centru je možnost využít bezplatně přístupu na internet, půjčit si knížku s rodičovskou tematikou.
Návštěvnost roste, bohužel však klesá počet aktivních členů, kteří jsou ochotni přidat ruku k dílu.

2007, 2008 – velké personální změny v Kašpárčím týmu, aktivní členky RC postupně nastupují do práce, po dlouhou dobu zajištuje chod Kašpárku  jen pár nadšených a obětavých maminek, které úspěšné žádají o grant MPSV  a Středočeský kraj. Během roku 2008 se personální situace trochu lepší, s novými maminkami přicházejí nové nápady a nová energie, prázdniny 2008 jsme téměř každý týden na společném výletě. Obnovili jsme divadelní představení z Kašpárkova kouzelného kufříku, zavedli Kašpárkovu knihovničku (seznámení s odbornou rodičovskou i dětskou nově vycházející literaturou), herna je otevřena opět každý den, s výjimkou pátku, kdy se konají jazykové kurzy s hlídáním dětí. Jako člen Sítě mateřských center ČR jsme se mj. zúčastnili kampaně Společnost přátelská rodině.

2009 – pokračuje trend růstu a profesionalizace sdružení, přibývá aktivních členů (20) i externích spolupracovníků. Program je opět bohatší a návštěvnost potěšující. Především díky podpoře města Mělník (prohloubili jsme dosavadní spolupráci s odborem sociální práce, odborem životního prostředí a odborem kultury a školství) se nám podařilo  realizovat několik různých vzdělávacích pořadů s psychologickou, výchovnou nebo ekologickou tematikou. Zvláště úspěšné byly semináře a přednášky psycholožek Jany Nováčkové a Ilony Špaňhelové, ve kterých i nadále pokračujeme. V roce 2009 jsme také oslavili jubileum, 10 let existence Kašpárku: ke společnému vzpomínání a bilancování se sešla pestrá splečnost od zakladatelek sdružení až po úplné nováčky.