Kroužky pro děti

 • Keramika
 • Angličtina pro děti
 • Hudební škola YAMAHA

 

Děti předškolního i školního věku mohou v centru navštěvovat různé zájmové kroužky – zde je účast omezená věkem a počtem, je nutné se předem přihlásit. Během kroužků si mohou rodiče a mladší sourozenci hrát v herně.

KERAMIKA – vhodná pro děti od tří let. Děti se ve  12 lekcích naučí pracovat s hlínou, vyrábět jednoduché a později i složitější výrobky. Kurz je potřeba navštěvovat jako celek. Kapacita je omezená, maximálně deset dětí ve skupině. Lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek od 14.45 a 15.30. Keramika začíná od 27. 9. 2018. Přihlášky na rc.kasparek@email.cz nebo 737 731 009 (Radka Hrstková). Pozor máme pár volných míst!!

Cena 60, — Kč za hodinu.

ANGLIČTINA PRO DĚTIkurz je určený dětem ve věku 3-5 let. Při každotýdenním setkání se naučí básničky, písničky, hravou formou se seznámí s cizím jazykem, budou umět vytvořit jednoduché věty. Při nástupu do školy pro ně nebude nový jazyk nebude tak obtížný, protože k němu budou mít vytvořený dobrý vztah.

Lektorka Lenka Miřacká má za sebou více jak deseti letou zkušenost se soukromou výukou žáků všech věkových skupin.

Bližší info na email: englishlen@seznam.cz  nebo www.englishlen.cz , telefonu 734 322 396 (Lenka Miřacká),  kapacita je omezena. Lekce probíhají ve středu odpoledne, od 15:15 hodin, ukázková hodina a začátek kurzu od 19. 9. 2018 . Cena 900,- za pololetí.

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA EVY KLESOVÉ – HUDBA PRO RADOST!

 •  největší zájem je o kurzy pro malé děti
 •  HŠ YAMAHA je tu ale pro všechny bez rozdílů věku a nadání
 •  předškoláci jsou ve skupinách od 4 měsíců, od 1,5 r. a od 4 let
 •  systém škol má jednotný koncept, vlastní materiály, certifikované lektory
 •  tradice Hudebních škol YAMAHA sahá až do roku 1954 do Japonska
 •  v současné době je oblíbená po celém světě, a navštěvuje ji 700.000 žáků
 •  cílem je zprostředkovávat lidem hudební zážitky a sdílet je s ostatními
 •  společné „muzicírování“ dá vašemu životu další nevšední rozměr
 •  pro děti jsou kurzy HŠ YAMAHA přirozenou všestranně rozvíjející aktivitou

Více na  www.hudbaproradost.cz , rozpisy kurzů v Mělníku naleznete zde